Head on pillow

“Głowa na poduszce”. Defekt powstaje, gdy użyte lutowie niewystarczająco zwilża powierzchnię pola lutowniczego na płytce drukowanej lub nie jest w stanie odpowiednio zwilżyć kulek układu. Zazwyczaj główną przyczyną jest tutaj różny stan pokryć lutowniczych, a w szczególności ich utlenienie. Takie połączenie zapewnia wystarczający kontakt elektryczny, ale nie ma pożądanej wytrzymałości mechanicznej. Ze względu na brak wystarczającej siły połączenia pomiędzy kulkami a płytką drukowaną elementy PoP mogą przestać działać już przy niewielkim narażeniu mechanicznym i termicznym.

Contact