Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Tytuł projektu

Wdrożenie do oferty firmy MeterTest Sp. z o.o. nowej technologii montażu SMT elementów SMD

NAZWA BENEFICJENTA

Metertest Sp. z o.o.

CEL projektu

Celem projektu jest: wzmacnianie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)

PLANOWANE EFEKTY

Innowacja procesowa w zakresie nowej technologii montażu podzespołów elektronicznych

WARTOŚĆ PROJEKTU

456 514,50 PLN

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA

148 460,00 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 znajdują się na stronie rpo.dolnyslask.pl