TE30 Analizator Calport

TE30 Analizator Calport

 • Wykres wektorowy sieci trójfazowej
 • Pomiar parametrów sieci w klasie 0,1 i 0,2
 • Zakres 0,001...10(100)(1000)(30/300/3000)A i 10...480V
 • Testowanie liczników energii
 • Analiza harmonicznych napięć, prądów i mocy
 • Pomiar przekładników prądowych
 • Zasilanie zestawu z obwodu pomiarowego- Świadectwo wzorcowania
 • Świadectwo wzorcowania

Analizator Calport 100A (wykonanie specjalne z zakresem 10A) jest przenośnym urządzeniem elektronicznym łączącym:

 • wielofunkcyjność – weryfikacja połączeń sieci, pomiary parametrów sieci, analiza harmonicznych, testowanie liczników,
 • szeroki zakres prądów 0,001…3000A,
 • dużą dokładność 0,1% i 0,2%,
 • wielowariantowe wyprowadzanie danych – wyświetlanie cyfrowe i graficzne, wewnętrzna pamięć, lokalne drukowanie,    transmisja przez interfejs i analiza na komputerze PC.

ram1
Sprawdzanie poprawności połączeń sieci w układzie „gwiazdy” i „trójkąta” z wyświetlaniem wykresu wektorowego gwiazdy i trójkąta napięć i prądów oraz kolejności wirowania faz.

Kompleksowy pomiar trójfazowej sieci energetycznej – pomiar napięć fazowych i międzyfazowych, prądów fazowych, mocy czynnej, biernej i pozornej jedno- i trójfazowej, przesunięcia fazowego i cosφ , energii czynnej, biernej i częstotliwości. Programowanie przekładni napięciowej i prądowej przekładników oraz pomiar przekładników prądowych.

ram2

Sprawdzanie liczników energii elektrycznej na obiekcie – funkcje obliczania błędu licznika bezpośrednio w procentach przy nastawianym czasie pomiaru lub nastawianej liczbie impulsów. Do badania liczników z wyjściem impulsowym używane jest wejście w standardzie SO. Do badania liczników indukcyjnych jest stosowany przycisk „start-stop” lub miniaturowa fotogłowica CF101 do automatycznego zliczania obrotów tarczy licznika. Do automatycznego badania liczników z diodą LED jest stosowana miniaturowa fotogłowica CF100.

ram3

Pełna analiza harmonicznych napięć i prądów fazowych oraz harmonicznych mocy czynnych i biernych do 20-tej harmonicznej z prezentacją wyników w postaci graficznej i liczbowej umożliwia diagnozę źródeł zniekształceń.

ram4

Pomiar energii w zadanych odcinkach czasu i funkcja sprawdzania poprawności działania liczydeł liczników energii. Pomiar mocy maksymalnych i funkcja badania liczników mocy maksymalnych.

prog_calport100A

PROGRAM CALSOFT 100:

 • odczyt bieżących wyników pomiarów z analizatora Calport 100 przez interfejs i ich wizualizacja na ekranie komputera.    Odczyty są wykonywane automatycznie w zadanych odcinkach czasu,
 • odczyt zapamiętanych w pamięci analizatora danych i ich wizualizacja na  ekranie komputera,
 • wizualizacja trójfazowego wskazu wektorowego,
 • export danych do programu Microsoft Excel celem ich dalszej obróbki,
 • drukowanie danych i wykresów na drukarce,
  •  zapis i odczyt danych na plik w celu archiwizacji.
Funkcja / parametrZakresBłąd dopuszczalny **)
klasa 0,1klasa 0,2
Napięcie fazowe10,00...480,0V 40,00...480,0V 10,00...40,00V ±0,1% ±0,1%*±0,2% ±0,2%*
Napięcie międzyfazowe17,00...832,0V 70,00...832,0V 17,00...70,00V±0,1% ±0,1%*±0,2% ±0,2%*
Prąd bezpośredni0,0010...10,000A 0,0500...10,000A 0,0010...0,0500A±0,1% ±0,1%*±0,2% ±0,2%*
Prąd z cęgami 100A0,05...100,0A 5,00...100,0A 0,05...5,00A±0,2% ±0,2%*±0,2% ±0,2%*
Prąd z cęgami 1000A5,0...1000A0,5%0,5%
Prąd z cęgami elastycznymi0...30A/300A/3000A±1% zakresu±1% zakresu
Moc i energia pomiar bezpośredni0,1...10A / 40...480V 0,001...0,1A / 10...40V±0,1% ±0,1%*±0,2% ±0,2%*
Moc i energia pomiar cęgami 100A5...100A / 40...480V 0,05...5A / 10..40V±0,2%@cos=1 ±0,3%@cos=0,5 ±0,2%*@cos=1 ±0,2%*@cos=0,5±0,2%@cos=1 ±0,3%@cos=0,5 ±0,2%*@cos=1 ±0,2%*@cos=0,5
Moc i energia pomiar cęgami 1000A5...1000A / 40...480V0,5%0,5%
Rozdzielczość pomiaru błędu badanego licznika "ε"0,01%0,01%
Kąt fazowy pomiar bezpośredni pomiar cęgami0,0...±360,0°±0,4° ±0,5°±0,4° ±0,5°
Współczynnik mocy cos φ i sin φ0,00...±1,00±0,01±0,01
Częstotliwość45,0...65,0Hz±0,1Hz±0,1Hz
Temperatura otoczenia0...+40°C zakres użytkowania, -25...+60°C zakres transportu
Zasilanie85..230..265 / 45..65Hz / 8VA (12VA z drukarką)
Wymiary i masa analizatora270 / 240 / 180 mm / 4,5 kg
Wymiary i masa analizatora z wyposażeniem420 / 280 / 370 mm / 8,2 kg
*)wartości końcowej podzakresu pomiaru, **)błąd dopuszczalny mocy odniesiony do wartości mocy pozornej
Karta produktu
English English PDF
Kontakt