Jednofazowy przenośny licznik wzorcowy RX-23

Jednofazowy przenośny licznik wzorcowy RX-23

  • Typowa dokładność: w granicach niepewności pomiarów
  • Dokładność w warunkach skrajnych: ±0.01% @ PF≥0.5
CECHY CHARAKTERYSTYCZNE: Jednofazowy licznik wzorcowy RX-23 firmy Radian jest jednym z najwszechstronniejszych przyrządów wzorcowych jakie powstały w ostatnich latach i prawdopodobnie najdokładniejszym z nich. W najbardziej niekorzystnych warunkach określonych w całym zakresie pomiarowym, błąd wartości pomiaru dowolnej wielkości wynosi 0.01%, podczas gdy typowo błąd ten mieści się w granicach niepewności pomiarów. Najbardziej niekorzystne warunki uwzględniają parametry wpływające na stabilność, współczynnik mocy, niepewność pomiarów i błędy systemu pomiarowego.W liczniku wzorcowym RX-23 wykorzystano nową technologię pomiarową firmy Radian o nazwie Dytronic, w skład której wchodzi zaprojektowany przez firmę Radian całkujący przetwornik analogowo-cyfrowy. W przeciwieństwie do ogólnodostępnych przetworników A/C używanych w innych przyrządach, przetwornik A/C firmy Radian został zaprojektowany i zoptymalizowany specjalnie do pomiarów mocy i energii elektrycznej. To unikalne rozwiązanie czyni licznik RX-23 niedoścignionym w możliwościach dokonywania dokładnych pomiarów rzeczywistych sygnałów. Przetwornik A/C licznika RX-23 w połączeniu z elektronicznie kompensowanymi wejściowymi przekładnikami napięciowymi i prądowymi oraz hermetycznie zamkniętym wewnętrznym wzorcem, dają przyrząd o najwyższym stopniu dokładności, stabilności i wszechstronności, jaki jest dostępny w przenośnych jednofazowych licznikach wzorcowych.WEJŚCIE ANALOGOWE: opcjonalna funkcja wejścia analogowego umożliwia testowanie przetworników pomiarowych oraz liczników energii elektrycznej zaopatrzonych w analogowe wyjście prądowe o prądzie od 0 do 2 mA.POMIARY: Licznik wzorcowy RX-23 jest czterokwadrantowym przyrządem pomiarowym, rejestrującym przepływ energii w obu kierunkach (pobór/oddawanie) i jednocześnie dostarczającym informacji o napięciu, prądzie, mocy i energii elektrycznej (czynnej, biernej, pozornej). Opcja Analizy Harmonicznych umożliwia analizę obciążeń z dokładnością do 50-tej harmonicznej, a opcjonalnie Wbudowany Komparator pozwala na automatyczne wyliczanie błędów badanych liczników, zarówno użytkowych jak i wzorcowych.TESTOWANIE LICZNIKÓW UŻYTKOWYCH I WZORCOWYCH: Kompaktowa konstrukcja licznika wzorcowego RX-23 czyni go idealnym przyrządem do zastosowań w terenie, gdzie wymagana jest optymalna dokładność. W połączeniu ze sterowanymi źródłami prądu i napięcia może być użyty do testowania użytkowych liczników energii elektrycznej i innych liczników wzorcowych. Może on również wykonywać pomiary dokładności jednofazowych liczników przy istniejącym obciążeniu. Licznik RX-23 umożliwia bezpośrednie podłączenie fotoelektrycznej głowicy optycznej do wykrywania ruchu tarczy licznika, czujnika podczerwonych lub widzialnych impulsów oraz czujników różnorodnych impulsów KYZ. Licznik RX-23 jest idealnym rozwiązaniem do testowania liczników energii dla dużych odbiorów, które można znaleźć w elektrowniach, podstacjach i stacjach rozdzielczych. Licznik wzorcowy RX-23 może być wykorzystywany do testowania innych liczników wzorcowych o mniejszej dokładności, a także jako wzorzec roboczy w systemach do testowania liczników energii elektrycznej.INTUICYJNY INTERFEJS UŻYTKOWNIKA
W skład interfejsu użytkownika licznika RX-23 wchodzi wyświetlacz LCD i 5-cio klawiszowa klawiatura. Dodatkowo wbudowany port szeregowy RS232 razem z odpowiednim oprogramowaniem, pozwala na zdalne sterowanie i konfigurowanie licznika. Za pomocą klawiatury i wyświetlacza użytkownik może „przewijać” dostępne funkcje pomiarowe oraz przechodzić do różnych menu ekranowych. Ilość dostępnych informacji oraz liczba dostępnych menu ekranowych uzależnione są od konkretnego modelu RX-23.Menu ekranowe
W skład menu ekranowych wchodzą: PomiaryPróbaHarmoniczne i Ustawienia.
Menu Pomiary wyświetla funkcje pomiarowe, które posiada licznik RX-23. Dostępne są następujące ekrany: Pomiary Chwilowe, Pomiary Kumulacyjne, Pomiary Minimów i Maksimów. Za pomocą klawiatury można bardzo łatwo przełączać się między ekranami oraz „przewijać” dostępne dane pomiarowe.
r1
Główne menu pozwala użytkownikowi na dostęp do konkretnej funkcji licznika RX-23. Z tego poziomu użytkownik może uruchomić test licznika użytkowego lub wzorcowego, albo wejścia analogowego, przeprowadzić analizę harmonicznych, zmienić ustawienia, wykonać auto-test, przejrzeć informacje o posiadanym liczniku.
r2
Menu Test pozwala użytkownikowi na wybranie rodzaju testu, który chciałby przeprowadzić oraz na wprowadzenie parametrów związanych z wybranym testem.
r3
Menu Harmoniczne pozwala użytkownikowi na przeglądanie harmonicznych prądu lub napięcia. Możliwe jest „przewijanie” numeru harmonicznej oraz odczyt odnośnych wartości wzmocnienia i fazy. Ekran ten udostępnia również wartość współczynnika zniekształceń nieliniowych (THD).
r4
Menu Ustawienia pozwala użytkownikowi na skonfigurowanie licznika RX-23 wg własnych wymagań. Dostępne są funkcje do zmiany działania portów BNC, włączenie lub wyłączenie podświetlania wyświetlacza, wybór pomiędzy odpowiedzią RMS i AVG, włączenie lub też wyłączenia sygnałów dźwiękowych, automatyczne przewijanie ekranów oraz powrót do ustawień fabrycznych.Powyższe cechy i funkcje dostępne są również z poziomu firmowego oprogramowania działającego na komputerach PC. Program RR-Configure/Analyze pozwala na konfigurację licznika RX-23 wg własnych wymagań oraz analizę uzyskanych wyników pomiarów. Program RR-Kit jest zbiorem komend, procedur oraz instrukcji umożliwiających pisanie aplikacji użytkownika.
MODELFUNKCJE POMIAROWE
Znaczenie pierwszej z trzech ostatnich cyfr: RD-23-Xxx
RD-23-1xxWh, V, A, VArh.
RD-23-2xxWh, V, A, VArh, VAh, Qh, W, VAr, VA, kąt fazowy, współczynniki mocy, częstotliwość.
RD-23-3xxWh, VArh, VAh, Qh, V, A, W, VAr, VA, Vh, Ah, V2h, A2h, kąt fazowy, współczynniki mocy, częstotliwość, minimum i maksimum pomiarów, wszystkie funkcje wskaźnikowe.
RD-23-3xxVArh, V, A, VArh, Qh, VAh, W, Var, VA, Vh, Ah, V2h, A2h, kąt fazowy, współczynniki mocy, częstotliwość, minimum i maksimum pomiarów, wszystkie funkcje wskaźnikowe, średnie dla: VAh, VA, V, Vh, A, Ah.
Znaczenie drugiej z trzech ostatnich cyfr: RD-23-xXx
RD-23-x0xBrak komparatora, brak analizy harmonicznych.
RD-23-x1xWbudowany komparator.
RD-23-x2xAnaliza harmonicznych (zawiera program RR-Analyze).
RD-23-x3xWbudowany komparator i analiza harmonicznych.
RD-23-x4xWejście analogowe (2 mA DC max).
RD-23-x5xWbudowany komparator i wejście analogowe.
RD-23-x6xAnaliza harmonicznych i wejście analogowe.
RD-23-x7xWbudowany komparator , analiza harmonicznych i wejście analogowe.
Znaczenie trzeciej z trzech ostatnich cyfr: RD-23-xxX
RD-23-xx1Wejścia cęgowego przekładnika prądowego i jedno wejście prądowe 120 A.
RD-23-xx2Wejścia cęgowego przekładnika prądowego i trzy wejścia prądowe 67 A (łącznie 200 A).
RD-23-xx3Wejścia cęgowego przekładnika prądowego i trzy wejścia prądowe 75 A (łącznie 225 A).
RD-23-xx4Obudowa przystosowana do instalacji w szafie i jedno wejście prądowe 120 A.
Akcesoria
RR-AnalyzeProgram do analizy harmonicznych (zawarty w wersji licznika z analizą harmonicznych).
RR-ConfigureProgram do własnej konfiguracji licznika RD-23.
RR-KitProgram do tworzenia własnych aplikacji.
RR-1HCzytnik optyczny do odczytywania podczerwonych impulsów, 4-pinowy wtyk.
RR-DS./smCzujnik obrotów tarczy licznika, 4-pinowy wtyk, montowany na pomocą przyssawek.
RR-DS./f Czujnik obrotów tarczy licznika, 4-pinowy wtyk, do użycia w terenie.
RR-DS./s Czujnik obrotów tarczy licznika, 4-pinowy wtyk, do montażu w warsztacie.
RR-KYZAdapter impulsów wejściowych, 4-pinowy wtyk.
RR# 352000Miękka torba do transportu licznika wraz z akcesoriami.
Karta produktu
English English PDF
Kontakt