Trójfazowy przenośny licznik wzorcowy RX-33

Trójfazowy przenośny licznik wzorcowy RX-33

  • Typowa dokładność: w granicach niepewności pomiarów
  • Dokładność w warunkach skrajnych: ±0.01% @ PF≥0.5

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE: Trójfazowy licznik wzorcowy RX-33 firmy Radian jest jednym z najwszechstronniejszych przyrządów wzorcowych jakie powstały w ostatnich latach. W najbardziej niekorzystnych warunkach określonych w całym zakresie pomiarowym, błąd wartości pomiaru dowolnej wielkości wynosi 0.01%, podczas gdy typowo błąd ten mieści się w granicach niepewności pomiarów. Najbardziej niekorzystne warunki uwzględniają parametry wpływające na stabilność, współczynnik mocy oraz niepewność pomiarów.

W liczniku RX-33 wykorzystano nową technologię pomiarową firmy Radian o nazwie Dytronic, w skład której wchodzi zaprojektowany przez firmę Radian całkujący przetwornik analogowo-cyfrowy. W przeciwieństwie do ogólnodostępnych przetworników A/C używanych w innych przyrządach, przetwornik A/C firmy Radian został zaprojektowany i zoptymalizowany specjalnie do pomiarów mocy i energii elektrycznej. To unikalne rozwiązanie czyni licznik RX-33 niedoścignionym w możliwościach dokonywania dokładnych pomiarów rzeczywistych sygnałów. Przetwornik A/C licznika RX-33 w połączeniu z elektronicznie kompensowanymi wejściowymi przekładnikami napięciowymi i prądowymi oraz hermetycznie zamkniętym wewnętrznym wzorcem, dają przyrząd o najwyższym stopniu dokładności, stabilności i wszechstronności, jaki jest dostępny w przenośnych trójfazowych licznikach wzorcowych.

POMIARY
: Trójfazowy licznik wzorcowy RX-33 jest czterokwadrantowym przyrządem pomiarowym, rejestrującym przepływ energii w obydwu kierunkach (pobór/oddawanie) oraz dostarczającym informacji o napięciu, prądzie, mocy i energii elektrycznej (czynnej, biernej, pozornej) niezależnie dla każdej fazy.

WEJŚCIE ANALOGOWE
: opcjonalna funkcja analogowego wejścia umożliwia testowanie przetworników pomiarowych oraz liczników energii elektrycznej zaopatrzonych w analogowe wyjście prądowe o prądzie od 0 do 2 mA.

TESTOWANIE LICZNIKÓW UŻYTKOWYCH I WZORCOWYCH
: Licznik RX-33 w połączeniu ze sterowanymi źródłami prądowymi i napięciowymi może być wykorzystywany do testowania liczników energii elektrycznej użytkowych i innych liczników wzorcowych (wzorców roboczych). W terenie RX-33 może wykonywać pomiary dokładności trójfazowych liczników przy istniejącym obciążeniu. Licznik RX-33 umożliwia bezpośrednie podłączenie fotoelektrycznej głowicy optycznej do wykrywania ruchu tarczy licznika, czujnika podczerwonych lub widzialnych impulsów oraz czujniki różnorodnych impulsów KYZ. Licznik RX-33 jest idealnym rozwiązaniem do testowania liczników energii dla dużych odbiorów, które można znaleźć w elektrowniach, podstacjach i stacjach rozdzielczych. Licznik RX-33 jest również idealnym uzupełnieniem układu do sprawdzania przekaźników gdzie może pracować jako aktywny wzorzec odniesienia przy testowaniu mierników lub może być używany do okresowego sprawdzania dokładności samego układu.

OPROGRAMOWANIE: RX-33 posiada (jako opcję) wbudowany komputer z dotykowym wyświetlaczem ciekłokrystalicznym. Funkcje do testowania i analiz dostępne są w opartym na systemie operacyjnym Windows CE programie RR-MobileSuite. Program ten jest zestawem prostych, a zarazem bardzo pożytecznych i wygodnych narzędzi programowych. Funkcja Metrics (Pomiary) umożliwia przeglądanie i manipulowanie wyglądem okienek na wyświetlaczu wszystkich pomiarów, włączając pomiary chwilowe, MIN/MAX i kumulacyjne. Funkcja Configure (Konfiguracja) umożliwia ustawianie i kontrolę różnych parametrów pracy przyrządu. Funkcja Meter Test (Test Licznika) umożliwia przeprowadzenie testów liczników użytkowych. Funkcja Standard Test (Test Licznika Wzorcowego) pozwala na testowanie do trzech wzorców roboczych.

rd-rys3x1

Wyniki pomiarów liczników użytkowych i wzorcowych są obliczane, wyświetlane i mogą być zapamiętywane. Dzięki wykorzystaniu standardowej karty pamięci, rozszerzanie pamięci danych jest praktycznie nieograniczone. Funkcja zarządzania danymi pozwala użytkownikowi na zadawanie prostych pytań, przeglądanie i transmisję zapamiętanych wyników do komputera PC. Konfigurowalny plik eksportu może być utworzony dzięki elastycznemu formatowi CSV (Comma Separated Variable) , który z kolei może być łatwo wczytany przez różne aplikacje na PC. Licznik RX-33 może być kontrolowany za pomocą zewnętrznego komputera poprzez szeregowe łącze RS-232. RR-PCSuite jest PC-tową wersją programu RR-MobileSuite wzbogaconą o możliwość bezpośredniego zapisywania rezultatów na twardym dysku komputera. Program RR-Kit jest zbiorem komend, procedur i instrukcji umożliwiających pisanie aplikacji użytkownika.

ANALIZA MOCY : Ta opcja licznika RX-33 wzbogaca RR-MobileSuite o kolejne wartościowe narzędzia. Funkcja Vectors (Wektory) pokazuje graficznie trójfazowy konfigurowalny wykres wektorowy. Funkcja Harmonics (Harmoniczne) wyznacza współczynnik zawartości harmonicznych THD (Total Harmonic Distortion) dla przebiegów napięć i prądów w każdej z trzech faz, wyświetla ich amplitudy i względne przesunięcia fazowe aż do 64-tej harmonicznej oraz graficznie ilustruje dane o harmonicznych.

rd-rys3x2

Funkcja Trends (Trendy) pozwala na generowanie wykresu trendu dla dowolnego chwilowego pomiaru. Niespotykana wcześniej dokładność pomiaru zniekształconych przebiegów w połączeniu z możliwościami analizy mocy jasno wskazują, że licznik RX-33 jest niezaprzeczalnie najlepszym przenośnym wzorcem do pomiaru energii elektrycznej, znajdującym zastosowanie zarówno w różnorodnych systemach do testowania jak i w aplikacjach związanych z zarządzaniem jakością energii elektrycznej.

MODELFUNKCJE POMIAROWE
Znaczenie pierwszej z trzech ostatnich cyfr: RD-33-Xxx
RD-33-2xxWh, VArh, VAh, V, A, Qh, W, VAr, VA, kąty fazowe, współczynniki mocy, częstotliwość.
RD-33-3xxWh, VArh, VAh, V, A, Qh, W, VAr, VA, Vh, Ah, V2h, A2h, kąty fazowe, współczynniki mocy, częstotliwość, minimum i maksimum pomiarów, wszystkie funkcje wskaźnikowe.
RD-33-4xxWh, VArh, VAh, V, A, Qh, W, VAr, VA, Vh, Ah, V2h, A2h, kąty fazowe, współczynnik mocy, częstotliwość, minimum i maksimum pomiarów, wszystkie funkcje wskaźnikowe, średnie dla: VA, VAh, V, Vh, A, Ah.
Znaczenie drugiej z trzech ostatnich cyfr: RD-33-xXx
RD-33-x0xBrak wbudowanego komputera, brak analizy mocy, brak wejścia analogowego.
RD-33-x1xWbudowany komputer (z kolorowym wyświetlaczem i programem WIN CE RR-MobileSuite).
RD-33-x2xAnaliza mocy (Harmoniczne, Trendy i Wektory).
RD-33-x3xWbudowany komputer i analiza mocy.
RD-33-x4xWejście analogowe (dla V, A, W, VAr, VA) ; (2 mA DC maksimum).
RD-33-x5xWbudowany komputer i wejście analogowe.
RD-33-x6xAnaliza mocy i wejście analogowe.
RD-33-x7xWbudowany komputer, analiza mocy i wejście analogowe.
Znaczenie trzeciej z trzech ostatnich cyfr: RD-33-xxX
RD-33-xx1Wejścia prądowe 120 A (6mm złącza wciskane), do montażu w szafie.
RD-33-xx2Wejścia prądowe 200 A (złącza śrubowe), do montażu w szafie.
RD-33-xx3Wejścia prądowe 120 A (6mm złącza wciskane), wersja przenośna.
RD-33-xx4Wejścia prądowe 200 A (złącza śrubowe), wersja przenośna.
Akcesoria
RR-PCSuiteProgram na PC do testowania i analiz z wykorzystaniem liczników RD.
RR-KitProgram do tworzenia własnych aplikacji z wykorzystaniem liczników RD.
RR-1HCzytnik optyczny do odczytywania podczerwonych impulsów, 4-pinowy wtyk.
RR-DS./smCzujnik obrotów tarczy licznika, 4-pinowy wtyk, montowany na pomocą przyssawek.
RR-DS./f Czujnik obrotów tarczy licznika, 4-pinowy wtyk, do użycia w terenie.
RR-DS./s Czujnik obrotów tarczy licznika, 4-pinowy wtyk, do montażu w warsztacie.
RR-KYZAdapter impulsów wejściowych, 4-pinowy wtyk.
Karta produktu
English English PDF
Kontakt