Jednofazowy Zasilacz Mocy PS1

Jednofazowy Zasilacz Mocy PS1

 • Szeroki zakres napięć i prądów wyjściowych
 • Generowanie harmonicznych
 • Zaawansowana technologia DSP
 • Bardzo małe zniekształcenia nieliniowe
 • Duża dokładność i stabilność
 • Bezpośrednia praca z szerokim zakresem obciążeń
 • Pełna automatyzacja
 • Duża sprawność energetyczna
 • System kontroli i zabezpieczeń

Zasilacz Mocy typu PS1 zaprojektowany został z myślą o jego wykorzystaniu jako wzorcowe źródło napięcia i prądu przemiennego w systemach pomiarowych liczników energii elektrycznej.

Podstawowymi blokami funkcjonalnymi Zasilacza Mocy PS1 są:

 • Zintegrowany Zasilacz Napięciowy VIS
 • Zintegrowany Zasilacz Prądowy CIS

Stopnie mocy zasilaczy wykonane są w technologii PWM, co zapewnia bardzo dużą sprawność energetyczną całego zasilacza i co za tym idzie, bardzo małe straty cieplne.

Wewnętrzne cyfrowe pętle sprzężeń zwrotnych kontrolowane przez procesory DSP zapewniają stabilność w czasie, szybkie ustawienie zadanych wartości oraz niskie zniekształcenia przebiegów wyjściowych. Dodatkowe precyzyjne układy regulacji gwarantują prawidłową i bezpośrednią współpracę Zasilacza Mocy PS1 z obciążeniami o różnym charakterze, od czystej pojemności, przez rezystancje, po indukcyjność. Dzięki temu nie ma konieczności stosowania jakichkolwiek zewnętrznych kompensatorów charakteru obciążenia.

Dzięki szerokiemu zakresowi napięć i prądów wyjściowych, możliwości ustawiania dowolnych przesunięć fazowych oraz generowania harmonicznych niezależnie dla każdego kanału, Zasilacz Mocy PS1 umożliwia sprawne badanie wszelkich rodzajów liczników energii elektrycznej z zachowaniem wszystkich wymaganych parametrów elektrycznych.

Rozbudowany system zabezpieczeń oraz zastosowanie transformatorów separujących zapewnia poprawność działania i bezpieczeństwo obsługi. Pełna automatyzacja nastaw i regulacji czyni Zasilacz Mocy PS1 bezobsługowym i niezawodnym urządzeniem gwarantującym pewność i ciągłość pracy.

W przypadku wykorzystania Zasilacza Mocy PS1 do pracy w systemie wzorcowania i legalizacji liczników energii elektrycznej należy zasilacz wyposażyć w dodatkowy Moduł Kontrolny ACU-1000. Do jego zadań należy między innymi wykrywanie zwarcia obwodu prądowego z napięciowym, kontrola stanu wyłączników bezpieczeństwa, sterowanie obwodami taryf, sygnalizacja sygnału obecności napięcia na stojaku i inne.

ZAKRES PRACY
Zakres napięcia wyjściowego30 ÷ 350V
Zakres prądu wyjściowego1mA ÷ 120A
Moc wyjścia napięciowego przy obciążeniu liniowym400VA 120VA 2600VA
Moc wyjścia prądowego przy obciążeniu liniowym600VA 1600VA 3000VA
Częstotliwość podstawowej harmonicznej45 Hz ÷ 65 Hz
Harmonicznewg norm oraz programowalne przez użytkownika
Zakres kątów 0° ÷ 360°
DOKŁADNOŚĆ
Rozdzielczość ustawienia prądu/napięcia wyjściowego0.002%
Rozdzielczość ustawienia kąta0.001°
Rozdzielczość ustawienia częstotliwości0.001Hz
Typowa stabilność prądu wyjściowego (Tc=150 s)< 0.005%
Typowa stabilność napięcia wyjściowego (Tc=150 s)< 0.005%
Dokładność ustawienia napięcia/prądu wyjściowego≤ 0.04% ≤ 0.02% ≤ 0.01%
Dokładność ustawienia kąta0.02° 0.01° 0.01°
Dokładność ustawienia częstotliwości0.001Hz
Zniekształcenia harmoniczne (THD) napięcia i prądu wyjściowego< 0.1% typowe, < 0.3% max (prąd) < 0.1% max (napięcie)
FUNKCJONALNOŚĆ
Sprawność energetyczna wyjściowych stopni mocy> 85%
Zabezpieczenienadprądowe, nadnapięciowe, zwarciowe, rozwarciowe, termiczne, różnicowoprądowe
Konstrukcjasystem kaset w standardzie 19”
SterowanieRS232/RS422, izolowane
Karta produktu
English English PDF
Kontakt